BBP seçim beyannamesini ilan etti

BBP lideri

Mustafa Destic

i, seçim beyannamesini Ankara’da bir otelde düzenledikleri basın toplantısında açıkladı. Destici, beyannamenin ‘İlkeli Belediyecilik için Birlikte’miyiz’ temasıyla hazırlandığını kaydetti. Destici, yaptığı konuşmada, “31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamesinde yer alan her hedef, kuru birer vaat olmaktan çok; birlikte gerçekleştirilmesi mümkün bir gelecek için atılacak adımlardır. Sadece şehirlerimizi değil köklü birliğimizi yepyeni bir vizyonla yeniden imar ederek, ehline teslim edilmiş, samimi, kibirden uzak, vicdanlı bir yerel yönetim iddiasıdır. ‘İlkeli Belediyecilik’ için birliğe çağrı niteliğindeki bu beyanname, birlikte inşa edeceğimiz geleceğin de teminatıdır. Şehirlerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almayı amaçlıyoruz. Belediyelerimizde halkımızın gerçek ihtiyaçlarını anlayıp, bu ihtiyaçlara öncelik vererek şehirlerimizin daha yaşanılabilir hale getirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Destici, toplumun farklı kesimlerinde görüşlerini dikkate alacaklarını söyleyerek, “Demokratik yönetim anlayışının zorunlu bir parçası olarak yerel yönetimlerin karar alma, politika oluşturma ve hizmet süreçlerine vatandaşların katılımını mutlaka sağlayacağız. Büyük Birlik belediyeleri olarak tüm belediye faaliyetlerini, harcamalarını ve karar alma süreçlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük Birlik belediyeleri, harcamalarını ve bütçelerini etkili bir şekilde yönetecektir. Mali kaynakları, hesap verilebilir şekilde kullanacak ve denetim süreçlerini işletecektir. Milletin parasını millete harcayacak, kapalı kapılar arkasında kimseyle kirli işler içinde olmayacaktır. Büyük Birlik belediyeleri için temiz belediyecilik, kamu hizmeti olan çevre ve toplumsal yaşam alanlarının temizliği için olduğu kadar ilkeli, dürüst ve ahlaklı belediyecilik anlayışını da içermektedir. Büyük Birlik belediyeleri sadece belirli bir kesimin değil, tüm toplumun çıkarlarını gözetecek ve hizmetleri vatandaşın tamamıyla buluşturacaktır. Hiç kimsenin özel bir ayrıcalığa veya ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasına izin vermeyecektir. Belediye hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanmasını sağlayacaktır” dedi.

‘Sosyal belediyecilik ile mazlumun ve mağdurun yanında duracağız’

Destici, dinamik ve yenilikçi yerel yönetim ile ‘mazeret değil, çözüm üreteceklerini belirterek, “Gerek şehirlerimizin gelişim ihtiyaçlarını karşılayarak yaşanılır bir yaşam tasarlamak, gerekse ortaya çıkan sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretecek yenilikçi yaklaşımlar hizmet anlayışımızda belirleyici olacaktır. Hizmet vereceğimiz her bölgede ekonomik kalkınmayı destekleyici politikalar izleyecek, yerel işletmeleri teşvik ederek, yatırımları şehre yönlendirmek için somut adımlar atacağız. Yeni iş olanakları sağlayarak işçisi, emekçisi, emeklisi ile çalışma hayatında olmak isteyen insanımıza istihdam imkânı sunacağız. Sosyal belediyecilik ile mazlumun ve mağdurun yanında duracağız. Büyük Birlik belediyeleri olarak; korunmaya, bakıma ve ilgiye muhtaç olanlar için ‘mazluma uzanan şefkatli el’ olacağız. Toplumumuzdaki yaşlıların, engelli ve engelli yakınlarının, evsizlerin, şiddet mağdurlarının ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, onları korumayı ve gerekli ilgiyi sağlamayı bir görev değil insan olmanın zorunluluğu olarak görüyoruz” dedi.

‘Gençlere duyarlı projeleri hayata geçireceğiz’

Büyük Birlik belediyeleri olarak gençlerle ilgili politika ve uygulamaların odağı ve temel paydaşı olma bilinci ile hareket edeceklerini ifade eden Destici, “Eğitim desteği, beceri geliştirme, siyasal ve sosyal katılımı artırma, kişisel gelişim desteği, gönüllülüğü teşvik etme, paydaşlarla iş birliği, istihdamı geliştirme ile bütçeleme konularında gençlere duyarlı proje ve organizasyonları hayata geçireceğiz. Büyük Birlik belediyeleri olarak özellikle ergenlik döneminde yaşanan zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için gençlere ve ailelerine psikolojik destek hizmeti vereceğiz. Eğitim amacı ile gelmiş, ailesinden uzaktan yaşayan ve kişisel hijyenini sağlamak konusunda güçlük yaşayan öğrencilere ücretsiz olarak yararlanabilecekleri çamaşırhane hizmeti vereceğiz. Hiçbir öğrencimizi hijyenden ve yemekten yoksun bırakmayacağız. Büyük Birlik belediyeleri olarak halka en yakın yerel yönetim aktörleri olarak toplumsal bir sorun olan uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı topyekûn ve istikrarlı bir mücadele vereceğiz. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde, bütüncül planlama ve stratejilerden oluşan sosyal, çevresel tedbirleri alacağız” dedi.

‘Depreme dirençli şehirler kuracağız’

Destici, depreme dirençli şehirler kuracaklarını söyleyerek, “Doğal risklere hazırlıklı olacağız. Belediyemizde özel birimler oluşturacağız. Alperen Arama Kurtarma ekipleri kuracağız. Büyük Birlik belediyeleri olarak beşerî faaliyetlerin afet risk haritasına göre planlanması ve denetlenmesi ile başta deprem olmak üzere tüm afetlere yönelik afet yönetimi planlaması ve hazırlıklarını gerçekleştireceğiz. Kentsel Dönüşümü belediyelerimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. Büyük Birlik belediyeleri olarak kentsel dönüşüm projelerini, deprem başta olmak üzere diğer tüm doğal afetlerde risk azaltılması prensibine dayandıracağız ve ivedilikle yapacağız. Büyük Birlik belediyeleri olarak fiziki mekân ve suç işleme eğilimi arasındaki motivasyon ilişkisini güvenli şehir lehinde iyileştirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Kentsel hizmetlere erişimi sağlayacak tamamlayıcı projeleri hayat geçireceğiz. Büyük Birlik belediyeleri olarak hizmet vereceğimiz şehirlerdeki düzensiz göç ve mülteci hareketlerini kamu kurumları ile iş birliği içerisinde düzenleyerek şehrin tarihi, kültürel ve demografik kimliğinin korunmasını sağlayacağız” dedi.

‘1 ay içinde sokakta saldırgan köpek bırakmayacağız’

Sokak köpekleri ile ilgili projelerinin de yer aldığını ifade eden Destici, “Toplumdaki artan korku ve tedirginliği gidermek, vatandaşların güvenliğini sağlamak için başıboş saldırgan sokak köpeklerini barınaklara yerleştirerek, kısırlaştırıp rehabilite edeceğiz. Büyük Birlik belediyeleri olarak hizmet vereceğimiz belediyenin sınırlarında ilk bir ay içerisinde sokakta saldırgan köpek bırakmayacağız” dedi.

‘Siyasi propaganda sürecini bize yakışır bir şekilde sürdüreceğiz’

Destici, seçim beyannamesinin 9 ana başlıktan ve 50 sayfadan oluştuğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Geriye kalan hazırlıklarımızı da bu bir haftalık süre içerisinde tamamlayacağız. Büyükşehir belediye başkan adaylıklarıyla ilgili Cumhur İttifakı birlikte hareket edeceğiz. Veyahut da hemen hemen tamamında büyükşehir belediye ekiplerinde Cumhur İttifakı büyükşehir belediye başkan adaylarının destekleyeceğiz. AK Parti’yle Büyük Birlik Partimiz seçim heyetleri arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye’nin birçok seçim bölgesinde belediye başkanlığı, bazı seçim bölgelerinde ise sadece belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için seçime gireceğiz. Gerek adaylarımız gerekse parti teşkilatlarımız istekli, gayretli ve ümitli bir seçim süreci geçirmek ve seçimden büyüyerek çıkmak için motive olmuş durumdadır. Büyük Birlik Partisi aziz Türkiye’mizin en nitelikli ve dinamik partilerinden biridir. Seçim başarıları mutlaka önemlidir. Her siyasi parti bu hedefleme için siyaset yapar. Lakin kurulduğu yıllardan beri partimizin öncelikli hedefi, ülke menfaatlerini her türlü kişi ve kurum-kuruluşların menfaatinden önde tutmak olmuştur. Bu seçimlerde de başka siyasi partilerin ve siyasilerin kişileri kurumları nihayetinde toplumu kıran ve geren siyaset tarzlarından farklı olarak, kimsenin üslubuna takılmadan siyasi propaganda sürecini bize yakışır bir şekilde sürdüreceğiz. 31 yıllık bir geçmişe sahip olan Büyük Birlik Partisi gerçek demokrasinin, sandık demokrasisi ile sınırlı olmadığını en iyi bilen siyasi partilerdendir. Bu yüzden toplumun tamamına yakınının Müslüman olduğu ülkemizde Müslümanlara birbirlerine kardeş olmaktan başka seçenek sunmayan bir dinin avantajlarını siyasal kültürümüze yansıtmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.”

Destici, konuşmalarının ardından 51 ilde ilçe belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini açıkladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x